FiraSalut

Benvingut a Fira Salut, el portal per la organització de l’hospital temporal orientat a pacients amb Coronavirus que tinguin símptomes lleus o moderats per tal de descongestionar el sistema de salut.

Bienvenido a Fira Salut, el portal para la organización del hospital temporal destinado a pacientes con COVID-19 con fin de descongestionar el sistema de salud.
Pàrquing metges/voluntaris
Parking médicos/voluntarios
Parking
El recinte que allojarà aquest hospital d’emergència es troba a Fira Gran Via, Pàrquing D

El recinto que alojará este hospital de emergencia se encuentra en Fira Gran Via, parking D

Mapa Parking
Accés al meu mòdul
Acceso a mi módulo
Heart
Per a metges i voluntaris que necessiten saber com accedir al mòdul que se'ls ha assignat

Para médicos y voluntarios que necesiten saber cómo acceder al módulo que se les ha asignado

Mapa FiraSalut
Informació Preventiva
Información Preventiva
Family
Informació útil per a personal sanitari i voluntaris sobre les instal·lacions i protocols.

Información útil para personal médico y voluntarios sobre las instalaciones y protocolos.


Info útil

Localització Fira de Barcelona Gran Via
Localización Fira de Barcelona Gran Via